Aktualności  »  Nowości prawne

18 maja

ZUS: PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE TRAFI DO PREZYDENTA

Parlament zakończył dziś prace nad Prawem restrukturyzacyjnym, które ma pomóc firmom w kłopotach. Celem, ma być ratowanie firmy i pozostawienie jej w obrocie gospodarczym.
» Więcej
19 marca

BADANIA WSTĘPNE PRACOWNIKÓW NA NOWYCH ZASADACH

Od 1 kwiet­nia 2015 r. za­cznie obo­wią­zy­wać zno­we­li­zo­wa­ny art. 229 K.p. Wska­za­ny prze­pis m.​in. ogra­ni­cza sy­tu­acje, w któ­rych bez­względ­nie wy­ma­ga­ne jest skie­ro­wa­nie na ba­da­nia wstęp­ne.
» Więcej
24 października

REWOLUCJA W RĘKOJMI - NOWE PRZYWILEJE DLA KUPUJĄCYCH

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r.).
» Więcej
30 września

ZMIANY W CEIDG

Resort gospodarki przedstawił projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w którym przewidziano zmiany dotyczące rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
» Więcej
 Strony: 1 2 [ 3 ] 4 5 .. Ostatnia »