Aktualności  »  Nowości prawne

STAWKI KARTY PODATKOWEJ W 2018 ROKU

Niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest przewidywalność stawek i brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych czy składania zeznań podatkowych.

20 stycznia 2018 roku mija termin, w którym podatnicy mogą zmienić formą opodatkowania Jedną z możliwości jest zastosowanie karty podatkowej. Kiedy to rozwiązanie będzie opłacalne i kto może z niego skorzystać? Znamy już stawki karty podatkowej na 2018 rok.

W przeciwieństwie do skali podatkowej, podatku liniowego czy ryczałtu, w przypadku karty podatkowej podatnicy wpłacają na konto skarbówki odgórnie ustaloną kwotę, która nie odzwierciedla uzyskanych przychodów. Kwoty te zależą od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników czy liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. W związku z powyższym naczelnik urzędu skarbowego ustala dla każdej firmy indywidualne stawki. Oto przykładowe stawki zgodne z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 roku.

Ślusarz wykonujący usługi w miejscowości liczącej nie więcej niż 5000 mieszkańców zapłaci 371 miesięcznie. Jeśli zaś pracuje w mieście liczącym więcej niż 50 tys. mieszkańców miesięczna opłata wyniesie 477 zł.

Mechanik maszyn i urządzeń rolniczych w zależności od miejsca wykonywania zawodu i liczby zatrudnianych pracowników miesięcznie zapłaci nie mniej niż 184 złote i nie więcej niż 869 złotych.

Zatrudniający 3 pracowników zegarmistrz pracujący w miejscowości liczącej nie mniej niż 5000 i nie więcej niż 50 tys. mieszkańców zapłaci 687 złotych. Jeśli nie zatrudnia innych pracowników opłata wyniesie 224 złote.

Zakład stolarski z 3 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 1268 złotych

Zakład krawiecki z więcej niż 5 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 869 zł

Kominiarz z 2 pracownikami wykonujący usługi w miejscowości do 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 620 zł

fryzjer męski bez pracowników wykonujący usługi w małej miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc 122 zł

kosmetyczka wykonująca samodzielnie usługi w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci co miesiąc tylko 164 zł 

Lakiernik wraz z pomocnikiem pracujący w mieście powyżej 50.tys mieszkańców zapłaci miesięcznie 567 złotych.

Lista prawie 100 zawodów z wykazem stawek karty podatkowej dostępna jest w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Należy pamiętać , że kwota podatku jest ostatecznie zaniżona o kwotę składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Nie każdy może wybrać ten rodzaj opodatkowania

Możliwość rozliczania się kartą podatkową jest ograniczona do ściśle określonych rodzajów działalności. Chodzi głównie o zawody rzemieślnicze opisane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Decydując się na ten rodzaj opodatkowania należy uprzednio sprawdzić limity zatrudnienia dla poszczególnych rodzajów usług . W praktyce z tej formy płacenia podatków korzystają przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 5 osób. Są to małe sklepy spożywcze, zakłady rzemieślnicze, warsztaty, weterynarze, lekarze, dentyści czy zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Warto nadmienić, że podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

PIT-16 do 20 stycznia

20 stycznia 2018 roku to ostateczna data wyboru opodatkowania. By wnioskować o kartę podatkową, należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz PIT-16. Podmioty, które wcześniej nie rozliczały się w tej formie, muszą złożyć dwa formularze: PIT-16 i PIT-16A. Pierwszy z nich, skierowany do urzędu skarbowego stanowi wniosek o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, a PIT-16A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczanej od podatku u osób już rozliczających się według karty podatkowej. Po złożeniu deklaracji, urzędnicy poinformują podatnika o wysokości podatku oraz terminie jego zapłaty. Ta musi być dokonywana każdego miesiąca, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Niewątpliwym plusem tego rozwiązania jest przewidywalność stawek i brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych czy składania zeznań podatkowych. Wymagana jest tylko ewidencja zatrudnienia. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z preferencji podatkowych jak np. wspólnego opodatkowania z małżonkiem czy dzieckiem.

Źródło: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1090940,stawki-karty-podatkowej-2018-pit-16.html