Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

W dniach 6-7 marca 2018 r. odbyło się dwudniowe posiedzenie Prezydium Zarządu. Podczas posiedzenia Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski omówił sprawy związane z bieżącą działalnością Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Ponadto omówione zostały sprawy związane z organizacją Jubileuszowej XXX Pielgrzymki Kupieckiej na Jasną Górę.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski przedstawił zebranym założenia do kolejnej edycji Konkursu Hermesa 2018.

Przedstawiona została także treść porozumienia podpisanego przez NRZHiU ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Drugiego dnia posiedzenia Członkowie Prezydium Zarządu omówili sprawy związane z dzierżawą Ośrodka Wypoczynkowego MARATON w Krynicy Zdroju. Następnie przeprowadzone zostały rozmowy z potencjalnymi dzierżawcami Ośrodka MARATON.