Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

8 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania przyjęte zostało sprawozdanie finansowe za 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności NRZHiU za rok 2017. Komisja Rewizyjna podjęła uchwały o rekomendacji do Prezydium i Zarządu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2017 rok.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej nie uczestniczyli Członek pan Tomasz Marcinkiewicz oraz były Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jerzy Brzostek, którzy nie podali przyczyny nieobecności, co ściśle określa regulamin Komisji Rewizyjnej.