Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

9 maja 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski.

Podczas zebrania Członkowie Prezydium przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium Zarządu. Prezydium jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności NRZHiU oraz sprawozdanie finansowe NRZHiU za 2017 r. oraz rekomendowało o przyjęcie do Zarządu.

Omówiono również kandydatury zgłoszone do nagrody Hermesa przyznawanego corocznie przez wydawnictwo Poradnik Handlowca.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski przedstawił szczegóły organizacji Jubileuszowej XXX Pielgrzymki Kupieckiej na Jasną Górę.

Prezydium Zarządu przeanalizowało wpływy ze składek członkowskich. W związku z nieuregulowaniem składek przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy Prezydium podjęło jednogłośnie uchwałę nr 9 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy.

Członkowie Prezydium Zarządu zostali poinformowani na temat szczegółów  wyjazdowego posiedzenia Zarządu NRZHiU.