Aktualności  »  Z życia NRZHiU

PAN JÓZEF PYZIK PONOWNIE PREZESEM KONGREGACJI KUPIECKIEJ

16 maja 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu.

Prezesem na kolejną kadencję wybrany został dotychczasowy Prezes pan Jóżef Pyzik.

Ponadto zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za 2017 r. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności udzielając absolutorium ustępującym władzom Kongregacji Kupieckiej.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług wyrażając ogromne uznanie dla dotychczasowych osiągnięć organizacji nowosądeckiej oraz licząc na zaangażowanie w działania na rzecz rodzimych przedsiębiorców, pozwala sobie złożyć nowo wybranym władzom Kongregacji Kupieckiej, serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.