Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Z WIZYTĄ W KATOWICKIM ZRZESZENIU

Z inicjatywy Prezesa Zarządu pana Tadeusza Zagórskiego, 17 października 2018 r. odbyło się spotkanie z Prezydium Zarządu Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach. Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług reprezentował Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski, natomiast ZPHiU w Katowicach Prezes pan Andrzej Matyaszewski, Członkowie Zarządu Zrzeszenia oraz Dyrektor Biura pan Jan Stein.

 

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z aktualną sytuacją Zrzeszenia w Katowicach.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski wysłuchał także informacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Katowicach. Podczas spotkania przedstawione zostały problemy z jakimi borykają się lokalni kupcy w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie swojego miasta.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski wyjaśnił, iż sygnały dotyczące licznych problemów i barier w prowadzeniu działalności gospodarczej docierają do niego z całej Polski. Jednocześnie dodał, iż Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług stara się na bieżąco monitorować zmiany w prawie, które mogą wpływać w sposób pośredni bądź bezpośredni na działalność polskich przedsiębiorstw.

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.