Aktualności  »  Z życia NRZHiU

SPOTKANIE WIGILIJNE TERAZ POLSKA

3 grudnia w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie wigilijne Klubu „Teraz Polska” z udziałem przedstawicieli Kapituły „Teraz Polska”, w tym prof. Michała Kleibera i kardynała Kazimierza Nycza, laureatów Godła „Teraz Polska” oraz licznie przybyłych przyjaciół Fundacji. Specjalne życzenia do przedsiębiorców skierował kardynał Kazimierz Nycz.

Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług reprezentowali Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski oraz Wiceprezesi pan Tadeusz Pankowski oraz pan Ghassib Kronfly.  Część artystyczną wieczoru zapewnił Zespół PROMNI z SGGW w Warszawie. Organizatorem wieczoru był Krakowski Teatr Komedia, laureat Godła „Teraz Polska”.

Cała uroczystość upłynęła w miłej i świątecznej atmosferze.