Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ZMARŁ ADAM BILSKI DŁUGOLETNI WICEPREZES WĄGROWIECKIEGO ZRZESZENIA HANDLU I USŁUG

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Adama Bilskiego długoletniego Wiceprezesa Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu i Usług, wieloletniego członka tej organizacji, a przede wszystkim Wielkiego Przyjaciela. Przyjaciela, który zawsze ponad wszystko stawiał dobro swoich bliskich i swojej organizacji. 

Wyrazy współczucia kierujemy do najbliższych, aby w tych trudnych chwilach byli dla siebie wsparciem. 

Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług pan Tadeusz Zagórski

Wiceprezesi pan Gbassib Kronfly i pan Tadeusz Pankowski 

Prezydium Zarządu oraz Komisja Rewizyjna