Aktualności  »  Z życia NRZHiU

STANOWISKO NRZHIU W SPRAWIE WOLNEJ NIEDZIELI

W związku z burzą medialną jaką wywołały zaproponowane przez Sejm RP ostatnie zmiany do ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług wystosowała stanowisko do Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji pana Wojciecha Murdzek.

Stanowisko NRZHiU w załączeniu.