Aktualności  »  Z życia NRZHiU

WIELKA NIESPODZIANKA W KŁODZKU

27 grudnia 2018 r. odbył się Zjazd Wyborczy Zrzeszenia Handlu i Usług z siedzibą w Kłodzku.

Jednogłośnie Prezesem Zrzeszenia został wybrany dotychczasowy Prezes pan Jerzy Kikta.

Wybór ten jest wyrazem najwyższego poparcia, szacunku i zaufania dla Pana wiedzy i umiejętności. Świadczy o tym, iż Pana dotychczasowy wkład pracy i umiejętności oraz zaangażowanie zostały docenione. Jesteśmy przekonani, że będzie Pan nadal wytrwale i z entuzjazmem realizował powierzone Panu zadania, a Pańska praca na stanowisku Prezesa Zarządu wpłynie wydatnie na pozytywny rozwój organizacji kłodzkiej.

Nowo wybranym władzom Zrzeszenia jeszcze raz serdecznie gratulujemy.