Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POŻEGNANIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o tragicznej śmierci

Śp.

PAWŁA ADAMOWICZA

Prezydenta Miasta Gdańska

Wybitnego Samorządowca

Przyjaciela Środowiska Kupieckiego

Panie Prezydencie pozostaniesz w naszej pamięci

Łączymy się w żalu, bólu i modlitwie z Rodziną Pana Prezydenta

 

Tadeusz Zagórski Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku wraz z samorządem i członkami Organizacji.