Aktualności  »  Z życia NRZHiU

TAKIE ŚWIĘTO ZDARZA SIĘ RAZ NA STO LAT

16 lutego 2019 r. w Restauracji Gwarek odbyły się uroczyste obchody pięknego Jubileuszu 100-lecia Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach.

Na uroczystość zaproszony został Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług pan Tadeusz Zagórski, który uhonorował za działalność na rzecz Kupiectwa Polskiego Prezesa Zrzeszenia pana Andrzeja Matyaszewskiego, długoletnią członkinię Zrzeszenia panią Stefanię Urgacz oraz Dyrektora organizacji pana Jana Stein. Specjalna statuetka z okazji 100-lecia organizacji ufundowana została przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług dla Zrzeszenia Handlu i Usług w Katowicach.

Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług pan Tadeusz Zagórski wręczył również odznaki organizacyjne zasłużonym i długoletnim członkom Zrzeszenia w Katowicach, podkreślając, iż godny zauważenia jest fakt, że Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Katowicach z sukcesem przez 100 lat reprezentowało interesy kupców, gastronomików i usługodawców regionu śląskiego, dbając o wysoki poziom zawodowy i etyczny swoich członków.

Gratulując raz jeszcze tak wspaniałego jubileuszu, życzymy Panu Prezesowi oraz wszystkim członkom i pracownikom Zrzeszenia następnych owocnych lat aktywności, a także pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.