Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ZESPOŁY ROBOCZE PRZY RADZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miło nam poinformować, iż Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług delegowała Członków Prezydium do prac w Zespołach Roboczych przy Radzie Przedsiębiorczości.

Wiceprezes Zarządu pan Tadeusz Pankowski uczestniczy w pracach Zespołu Roboczego ds. Ordynacji Podatkowej.

Członek Prezydium pan Sławomir Michalik delegowany został do Zespołu Roboczego ds. Kształcenia Zawodowego, Członek Prezydium pan Roman Zagórski delegowany do Zespołu ds. Zamówień Publicznych.

O pracach Zespołów będziemy Państwa informować  na bieżąco.