Aktualności  »  Z życia NRZHiU

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ MAREK ROGOWSKI ZWOŁUJE POSIEDZENIE

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ ZWOŁUJE POSIEDZENIE

W dniach 30-31 marca br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas zebrania Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług za 2018 r. oraz Sprawozdaniem finansowym za 2018 r.