Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ZEBRANIE PREZYDIUM ZARZĄDU

17 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu NRZHiU. Podczas zebrania Członkowie Prezydium omówili kwestie związane z obchodami uroczystości 20-lecia w Powiatowym Zrzeszeniu Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim, 20-lecia Browarów Polskich. Omówiono także przebieg Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w Zrzeszeniu Kupców w Szczecinie.

Prezydium Zarządu poruszyło także kwestie związane z opłatami za korzystanie z praw autorskich.