Aktualności  »  Wiadomości prasowe

KONIUNKTURA W PRZETWÓRSTWIE PRZEMYSŁOWYM, BUDOWNICTWIE I HANDLU - LIPIEC 2019 R.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu 2019 r., ale niższym niż w lipcu 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej. Wartość składowej dla handlu detalicznego i usług kształtuje się w lipcu na poziomie niższym niż w czerwcu 2019 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br., dotycząca handlu detalicznego i usług - na niższym poziomie.

W stosunku do lipca 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale niższe niż przed rokiem.

Wskaźnik ufności - Przetwórstwo przemysłowe

W lipcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu. Prognozy produkcji są bardziej niekorzystne niż w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, większy od notowanego w czerwcu.

Wskaźnik ufności - Budownictwo

Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w czerwcu, natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do formułowanych przed miesiącem.

Wskaźnik ufności - Handel detaliczny

W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieco niższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej korzystne niż w czerwcu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania.

Wskaźniki ufności - Usługi

W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, niższym od notowanego w czerwcu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i zbliżone do przewidywań z czerwca br.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych

W bieżącym miesiącu wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 86,8% (podobnie jak przed rokiem).

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w sekcji przetwórstwo przemysłowe wynosi 81,8% (w lipcu ub.r. 83,5%).

Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym odnotowują zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń oraz producenci odzieży i mebli, a najniższe - producenci podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, zajmujący się poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji, a także producenci metali.

W czerwcu dynamika sprzedaży detalicznej obniżyła się do 3,7%r/r (w ujęciu realnym) z 5,6%r/r w poprzednim miesiącu. W odróżnieniu od danych dotyczących produkcji, taki wynik był zbieżny z naszymi prognozami oraz rynkowym konsensusem. Również struktura wzrostu pozostała dość zbliżona do ubiegłych miesięcy. Wysoka dynamika notowana była w działach RTV i AGD (8,9%r/r) oraz samochodów (5,1%).

Nieco lepsze wyniki widoczne były również w przypadku dynamiki zakupów w sklepach niewyspecjalizowanych (np. hipermarketach, dyskontach) oraz sprzedaży lekarstw, kosmetyków i sprzętu medycznego, co prawdopodobnie związane jest z wypłatą dodatkowej 13-tej emerytury. Mankamentem pozostaje natomiast spadek w kategorii pozostałe (-3,9%), która agreguje sprzedaż produktów luksusowych czy materiałów budowlanych.


https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/koniunktura-w-przetworstwie-przemyslowym-budownictwie-i,2623749,2156