Aktualności  »  Z życia NRZHiU

SPOTKANIE Z PREZESEM REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W KATOWICACH – PANEM TOMASZEM ZJAWIONY

14 listopada br. w siedzibie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski spotkał się z Prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach panem Tomaszem Zjawiony.

Spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji polskich przedsiębiorców. Rozmawiano także  
o najistotniejszych problemach oraz rozwiązaniach stojących przed sektorem MŚP.

Ponadto podsumowano IX Europejski Kongres Małych i  Średnich Przedsiębiorstw, który organizowany został przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Spotkanie podsumowano deklaracją wzajemnej współpracy na rzecz rodzimej przedsiębiorczości.