Aktualności  »  Z życia NRZHiU

STANOWISKO NACZELNEJ RADY ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG

Środowisko mikro i małych firm, sklepów i zakładów gastronomicznych oczekuje podjęcia przez władze rzeczywistych działań na rzecz stabilizacji gospodarki.

Odnotowano propozycje poprawy płynności przedsiębiorców, w tym m.in. przesunięcie wejścia w życie niektórych obciążeń administracyjnych czy zapowiadanych preferencji dotyczących opłacania danin publicznoprawnych.

Ten pakiet osłonowy to za mało. Zdaniem przedsiębiorców należy niezwłocznie podjąć realne działania, bo grozi nam likwidacja firm, a w szczególności rodzinnych.

Niezbędne są już teraz działania osłonowe. Wiele firm – gastronomicznych i hotelarskich nakierowanych na obsługę turystów krajowych i zagranicznych w sezonie letnim i część sklepów nie dysponuje rezerwami, aby nadrobić straty w niedalekiej przyszłości.

Pilnego rozwiązania dla mikroprzedsiębiorców wymagają kwestie daleko idących ulg podatkowych, zwolnień czy przesunięć w opłacaniu składek ZUS, pomocy kredytowej dla zagrożonych firm, prolongaty spłaty rat kredytów, a także ulg w czynszach najmu i podatkach od nieruchomości oraz opłat za lokalizacje ogródków gastronomicznych.

Wskazane w pierwszej kolejności oczekiwania dotyczą władz szczebla centralnego.

Równolegle firmy handlowe i gastronomiczne oczekują od władz szczebla samorządowego znaczących obniżek w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.

To samo dotyczy podatku od nieruchomości, bowiem przedsiębiorcy muszą opłacać ten podatek w sytuacjach gdy są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                       Naczelnej Rady

                                                                                       Tadeusz Zagórski