Aktualności  »  Z życia NRZHiU

W NACZELNEJ RADZIE BEZ ZMIAN

18 lutego 2020 r. odbył się  ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW.

Prezesem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług ponownie został wybrany pan Tadeusz Zagórski.

Wiceprezesami wybrani zostali dotychczasowi Wiceprezesi, pan Ghassib Kronfly oraz pan Tadeusz Pankowski.

Członkami Prezydium zostali wybrani:

- Sławomir Michalik

- Roman Zagórski

- Dariusz Tryzna

- Mirosław Posłuszny

- Krzysztof Komorowski

- Marcin Zagórski  

 

Komisja Rewizyjna powołana w składzie:

Anna Steckiewicz

Danuta Jadwiga Nowak

Marek Rogowski

Ryszard Stopa

Jacek Stasiak

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Marek Rogowski.