Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ

 6 sierpnia 2020 r. odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

Podczas posiedzeń przedstawiona została informacja z bieżącej działalności Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. 

Ponadto rekomendowano do Zarządu NRZHiU przyjęcie sprawozdania z działalności za 2019 r. 

Przeanalizowano sprawozdanie finansowe oraz bilans za rok 2019 r., natomiast rekomendację do Zarządu i przyjęcie przesunięto na najbliższe posiedzenie.