Aktualności  »  Z życia NRZHiU

SPOTKANIE Z PREZESEM MARKIEM TRACZYKIEM

3 sierpnia br. Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług pan Tadeusz Zagórski odbył spotkanie z Prezesem Warszawskiej Izby Gospodarczej panem Markiem Traczykiem.

Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami, a także analiza bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju oraz wpływ trwającej pandemii COVID-19 na funkcjonowanie małych i średnich firm.