Aktualności  »  Z życia NRZHiU

PANI MAGDALENA GÓRSKA GOŚCIEM PREZYDIUM NRZHIU

15 lipca 2020 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Gościem specjalnym była Pani Magdalena Górska Założyciel Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz Prezes Akademii Kupieckiej w Poznaniu.

Pani Magdalena Górska wręczyła puchar Prezesowi Naczelnej Rady Panu Tadeuszowi Zagórskiemu za bardzo dobrą współpracę i wkład w rozwój Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Od wielu lat przedstawiciele Naczelnej Rady są traktowani jako goście honorowi podczas wszystkich uroczystości organizowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu.